Hồng Sâm Trái Cây GOOD BASE

-19%
 [10ml] Hồng Sâm & Chanh Dây GOOD BASE (10ml x 30 gói)
1,050,000₫ 1,290,000₫
-16%
 [10ml] Hồng Sâm & Đào GOOD BASE (10ml x 30 gói)
1,090,000₫ 1,290,000₫
-16%
 [10ml] Hồng Sâm & Lựu GOOD BASE (10ml x 30 gói)
1,090,000₫ 1,290,000₫
-23%
 [10ml] Hồng Sâm & Mơ Xanh GOOD BASE (10ml x 30 gói)
990,000₫ 1,290,000₫
-30%
 [50ml] Hồng Sâm & Aronia Anh Đào Đen GOOD BASE (50ml x 30 gói)
1,450,000₫ 2,072,000₫
-29%
 [50ml] Hồng Sâm & Lựu GOOD BASE (50ml x 30 gói)
1,480,000₫ 2,072,000₫
-30%
 [50ml] Hồng Sâm & Tỏi Đen GOOD BASE (50ml x 30 gói)
1,450,000₫ 2,072,000₫